Energia eolica

< Prev Next >
Italia, Porto Torres.<br />
Impianti Enel per energia eolica..<br />
Italy, Porto Torres.<br />
Enel Aeolic powerhouse.
Italia, Porto Torres.
Impianti Enel per energia eolica..
Italy, Porto Torres.
Enel Aeolic powerhouse.