Mostra di quadri

Milano, mostra di quadri. <br />
Milan, painting exibition.
Milano, mostra di quadri.
Milan, painting exibition.

Filename: musei_200301.jpg
Copyright
Date: 28 Jan 2006